هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت