هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت