هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت