هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت