هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت