هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت