هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
رَخت لباس

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت