هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت