هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت