هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت