هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت