هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت