هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت