هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت