هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت