هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی