هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی