هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی