هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی