هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد